Contact Us

Send Message

Contact Us

  • info@silkroadtrips.com
  • +86-20-8354 4533

Call us at +86-1571-1789-952
WhatsApp at +86-1364-2756-869
WeChat at +86-1364-2756-869
Email us at info@silkroadtrips.com


Guangzhou Office

Add: Suite 816, No.185 Rd Xiaobei, Yuexiu District, Guangzhou, China 510000

Tel: +86-1571-1789-952
       +86-20-8354 4533

Urumqi Office
Add: F/6, Xiameng Mansion, Rd Hongqi, Urumqi, Xinjiang, China 830000
Tel: +86-1571-1789-952
       +86-991-2329 852  
Fax: +86-991-2323 590

Dunhuang Office

Add: Suite 2043, Dongfangruijing, No.6 Eastern Ring Road, Dunhuang, Gansu, China 736200
Tel: +86-1571-1789-952